Kao jedini hrvatski časopis u cijelosti posvećen plesnoj umjetnosti, Kretanja/Movements od prvog izdanja 2002. objavljuju korpus tekstova kojim se može koristiti kao osnovom ili uvodom u teoriju plesa i služi kao platforma za plesne istraživače te za publiku zainteresiranu za plesnu umjetnost. Naglasak je na tekstovima hrvatskih suvremenih autora, teoretičara, povjesničara i kritičara, a tijekom godina objavljivali smo i prijevode važnih tekstova inozemnih autora. Donosimo tekstove koji prikazuju različite primjere znanja o plesu, ali i predstavljamo iznimna ostvarenja s hrvatske plesne scene te promoviramo domaće umjetnike. Svaki broj odnosi se na posebnu tematsku cjelinu, primjerice: arhiviranje plesa / plesanje arhive, što predstavu čini plesnom i suvremenom, inkluzivni ples, plesna kritika, klasični balet, ples i filozofija, ples i likovne umjetnosti itd. U određenim intervalima objavili smo i Kretanja/Movements na engleskom jeziku (2006, 2010) te jedno izdanje na francuskom jeziku (2011). Uvjereni kako je dinamičniji i učestaliji dijalog s međunarodnim gledateljima i čitateljima putem dvojezičnog izdanja nužan da bismo ojačali vidljivost i čitljivost najpropulzivnijih realizacija hrvatske plesne prakse i teorije, od dvobroja 23/24 nadalje odlučili smo objavljivati Kretanja/Movements na hrvatskom i engleskom jeziku. Plesni časopis Kretanja/Movements dvaput godišnje izdaje Hrvatski centar ITI.


Impresum


Izdavač
Hrvatski centar ITI
Basaričekova 24, 10 000 Zagreb, Croatia

Uredništvo
Maja Đurinović
Iva Nerina Sibila
Ivana Slunjski
Željka Turčinović

Oblikovanje
Dora Đurkesac

Izrada internet stranice
Luka Santrić

ISSN: 1334–1073 (Tisak)
ISSN: 2584–363X (Internet)

Kretanja, časopis za plesnu umjetnost objavljena su zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.


Kontakt


www.hciti.hr
hc-iti@zg.t-com.hr

www.kretanja-movements.com
kretanja@gmail.com